• Wil jy nader aan Hom groei?

    Ons netwerk van pastorale versorgers is gereed om jou te help.

  • In stryd met jouself?

    Ons netwerk van pastorale versorgers is gereed om jou te help.

  • In stryd met jouself?

    Saam kan ons oorwin!

Bybelse Pastorale Berading


 

Jesaja 53:4-5

Nogtans het Hý óns krankhede op Hom geneem, en óns smarte — dié het Hy gedra; maar óns het Hom gehou vir een wat geplaag, deur God geslaan en verdruk was. Máár Hy is ter wille van ons oortredinge deurboor, ter wille van ons ongeregtighede is Hy verbrysel; die straf wat vir ons die vrede aanbring, was op Hom, en deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. (AOV, 1953)